404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Đường đua Ebisu Circuit
Hoạt động ngoài trời

Đường đua Ebisu Circuit

<p>Đường đua Ebisu Circuit, nằm b&ecirc;n cạnh một trong những c&ocirc;ng vi&ecirc;n động vật hoang d&atilde; duy nhất trong v&ugrave;ng Tohoku, l&agrave; một địa điểm đua xe hấp dẫn du kh&aacute;ch nổi tiếng thế giới. C&oacute; những cửa h&agrave;ng cung cấp đủ dịch vụ từ mua xe đua, đến bảo dưỡng v&agrave; bảo quản c&aacute;c xe n&agrave;y. Ngo&agrave;i c&aacute;c cuộc đua &ocirc; t&ocirc;, nơi n&agrave;y c&ograve;n tổ chức một loạt sự kiện đa dạng như đua xe endurance race v&agrave; đua xe drag race.</p><p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zrFcTy8wxmM" width="560"></iframe></p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/blogs/ebisu-circuit-a-drift-paradise/11">Ebisu Circuit - Kinh đ&ocirc; Drift</a></p>

Cây Cầu Sắt Dai-ichi Sông Tadami Tuyến Tadami
Cảnh quan tự nhiên

Cây Cầu Sắt Dai-ichi Sông Tadami Tuyến Tadami

<p>S&ocirc;ng Tadami chảy từ đ&ocirc;ng sang t&acirc;y, v&agrave; Tuyến JR Tadami dường như đan lẫn v&agrave;o với nhau v&agrave; h&ograve;a v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; một trong những cảnh quan tuyệt vời của v&ugrave;ng Oku-Aizu. Bạn sẽ mất v&agrave;i ph&uacute;t đi bộ từ khu nghỉ ch&acirc;n Michi-no-Eki Oze-kaido Mishimajuku để tới được vị tr&iacute; c&oacute; thể ngắm vẻ đẹp của C&acirc;y Cầu Sắt Dai-ichi S&ocirc;ng Tadami nằm tr&ecirc;n đỉnh đồi. Bạn cũng c&oacute; thể mua sản phẩm tươi ngon của địa phương v&agrave; thưởng thức m&oacute;n m&igrave; soba l&uacute;a mạch c&ugrave;ng c&aacute;c m&oacute;n ăn chế biến từ g&agrave; địa phương tại nh&agrave; h&agrave;ng trong khu vực nghỉ ch&acirc;n Michi-no-Eki-Oze Kaido Mishimajuku.</p>

Khu phố nhà trọ Ouchi-Juku
Lịch sử & Văn hóa

Khu phố nhà trọ Ouchi-Juku

<p>Tản bộ xung quanh v&ugrave;ng Ouchi-juku, Tỉnh Fukushima sẽ cho bạn cảm gi&aacute;c như đang đi lội ngược d&ograve;ng về qu&aacute; khứ. Ng&ocirc;i l&agrave;ng biệt lập n&agrave;y tự h&agrave;o với những ng&ocirc;i nh&agrave; m&aacute;i tranh v&agrave; những con đường m&ograve;n tự nhi&ecirc;n khiến bạn cảm thấy bản th&acirc;n đang sống c&ugrave;ng thời với những con người của h&agrave;ng trăm năm về trước.</p><p>Ẩn m&igrave;nh trong những ngọn n&uacute;i ph&iacute;a t&acirc;y nam của Fukushima, Ouchi-juku l&agrave; một địa điểm tuyệt vời để gh&eacute; thăm nhờ v&agrave;o n&eacute;t quyến rũ v&agrave; lịch sử độc đ&aacute;o của n&oacute;. Ng&ocirc;i l&agrave;ng n&agrave;y được th&agrave;nh lập theo hệ thống trạm bưu điện trong thời kỳ Edo, những ng&ocirc;i l&agrave;ng n&agrave;y rất quan trọng đối với những người kh&aacute;ch bộ h&agrave;nh thời đ&oacute; .</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/%E5%A4%A7%E5%86%85%E5%AE%BF.jpg" /></p><p>V&agrave;o năm 1981, việc bảo tồn tốt c&aacute;c khu phố cổ đ&atilde; khiến Ouchi-juku được c&ocirc;ng nhận l&agrave; một trong những Khu Bảo tồn Quan trọng thuộc nh&oacute;m c&aacute;c T&ograve;a nh&agrave; Lịch sử. Kh&ocirc;ng kh&oacute; hiểu tại sao ng&ocirc;i l&agrave;ng vẫn tr&ocirc;ng giống như thời kỳ ho&agrave;ng kim của n&oacute;. Tầm nh&igrave;n từ đỉnh đồi nh&igrave;n xuống ng&ocirc;i l&agrave;ng thật kỳ diệu với khung cảnh tho&aacute;ng đ&atilde;ng, kh&ocirc;ng bị vướng t&iacute; d&acirc;y hay cột điện n&agrave;o.</p><p>Nơi đ&acirc;y l&agrave; một ng&ocirc;i l&agrave;ng đẹp như tranh vẽ, c&oacute; thể khiến bạn lạc theo d&ograve;ng chảy của thời gian. Con đường d&agrave;nh cho kh&aacute;ch bộ h&agrave;nh m&agrave; trước đ&acirc;y từng bắc ngang qua Ouchi-juku được gọi l&agrave; Đường Shimotsuke Kaido, hay Đường Aizu Nishi Kaido.</p><p>Ouchi-juku kh&ocirc;ng chỉ kết nối Aizu với Nikko, m&agrave; c&ograve;n kết nối Aizuwakamatsu v&agrave; Imaichi, một thị trấn bưu điện tr&ecirc;n tuyến đường Nikko Kaido, tỉnh Tochigi. Con đường n&agrave;y thường xuy&ecirc;n được nhiều du kh&aacute;ch cũng như trải qua c&aacute;c chuyến diễu h&agrave;nh của c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến từ thời Edo.</p><p>Kh&aacute;ch du lịch thời Edo đ&atilde; chọn ng&ocirc;i l&agrave;ng n&agrave;y l&agrave;m nơi nghỉ ngơi v&agrave; giải tỏa sự mệt mỏi trong c&aacute;c chuyến du lịch của họ. Ng&agrave;y nay, c&aacute;c lễ hội v&agrave; sự kiện gi&uacute;p thu h&uacute;t kh&aacute;ch du lịch hiện đại. Lễ hội Tuyết h&agrave;ng năm v&agrave;o th&aacute;ng 2 biến Ouchi-juku th&agrave;nh một nơi c&oacute; khung cảnh tuyệt đẹp với những h&agrave;ng nến lung linh huyền ảo.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/%E5%A4%A7%E5%86%85%E5%AE%BF%EF%BC%BF%E5%A4%9C.jpg" /></p><p>Hoặc bạn c&oacute; thể gh&eacute; thăm v&agrave;o th&aacute;ng 7 để xem cuộc diễu h&agrave;nh của c&aacute;c vũ c&ocirc;ng mặc trang phục thời Edo, hay bạn thậm ch&iacute; c&oacute; thể mặc một chiếc &aacute;o kho&aacute;c happi v&agrave; tham gia sự kiện n&agrave;y!</p><p>V&agrave; khi bạn cảm thấy đ&oacute;i bụng, chắc chắn bạn phải thử một số đặc sản địa phương như: m&igrave; kiều mạch tươi, được gọi l&agrave; negi soba; v&agrave; c&aacute; nướng que.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/2001-000.jpg" /></p><p>Nơi đ&acirc;y c&oacute; đủ mọi thứ cho du kh&aacute;ch hiện đại đến viếng thăm Ouchi-juku.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/blogs/getting-to-ouchi-juku/93">Đi đến Ouchi-juku</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/blogs/ouchi-juku-snow-festival/72">Lễ hội Tuyết Ouchi-juku</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/blogs/kimono-experience-in-ouchi-juku/123">Trải nghiệm Kimono ở Ouchi-juku</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/itineraries/ouchi-juku-gourmet-tour/14">Tour Kh&aacute;ch Sạn Ouchi Inn D&agrave;nh Cho Người S&agrave;nh Ăn</a></p>

Thung lũng Sông Natsui
Cảnh quan tự nhiên

Thung lũng Sông Natsui

<p>L&aacute; M&ugrave;a thu Thung lũng S&ocirc;ng Natsui k&eacute;o d&agrave;i 15km dọc theo Tuyến JR Banetsu East. V&agrave;o m&ugrave;a thu, đo&agrave;n t&agrave;u sẽ băng qua thung lũng với tốc độ chậm để h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời từ cửa sổ. Khung cảnh tuyệt đẹp của những th&aacute;c nước v&agrave; d&ograve;ng suối trong vắt uốn kh&uacute;c qua những tảng đ&aacute; chắc chắn sẽ rất đ&aacute;ng xem.</p>

Top