404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Công viên Kaiseizan (Kaiseizan Park)
Cảnh quan tự nhiên

Công viên Kaiseizan (Kaiseizan Park)

<p>Th&agrave;nh phố Koriyama Kaiseizan Park l&agrave; biểu tượng cho sự ph&aacute;t triển của Quận Asaka, Th&agrave;nh phố Koriyama với gần 1300 c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o sinh trưởng trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n. Nơi đ&acirc;y l&agrave; một trong những điểm đến ngắm hoa anh đ&agrave;o nở tấp nập nhất khi xu&acirc;n đến. Suốt m&ugrave;a hoa anh đ&agrave;o nở, c&aacute;c h&agrave;ng c&acirc;y được thắp s&aacute;ng khi mặt trời lặn. D&ugrave; ng&agrave;y hay đ&ecirc;m, nơi n&agrave;y rất được c&aacute;c du kh&aacute;ch ưa chuộng để tới ngắm hoa anh đ&agrave;o.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/3%2818%29.jpg" /></p><p><img alt="" src="/img/edit/images/10%289%29.jpg" /></p><p><img alt="" src="/img/edit/images/1%2820%29.jpg" /></p>

Núi Azuma-Kofuji
Cảnh quan tự nhiên

Núi Azuma-Kofuji

<p>H&agrave;ng năm v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, mỗi khi lớp tuyết d&agrave;y tr&ecirc;n n&uacute;i tan đi đều để lại h&igrave;nh dạng của một ch&uacute; thỏ trắng khổng lồ b&ecirc;n sườn N&uacute;i Azuma-Kofuji. Ch&uacute; thỏ l&agrave;m bằng tuyết n&agrave;y được gọi l&agrave; &ldquo;thỏ hạt giống&rdquo; v&agrave; n&oacute; b&aacute;o hiệu cho người d&acirc;n ở Fukushima rằng m&ugrave;a chăn nu&ocirc;i đ&atilde; đến. Nếu bạn đến thăm v&ugrave;ng n&agrave;y v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, bạn sẽ may mắn bắt gặp h&igrave;nh ảnh ch&uacute; thỏ đang gieo hạt n&agrave;y; nhưng bất kỳ khi n&agrave;o bạn quyết định gh&eacute; thăm N&uacute;i Azuma-Kofuji, bạn sẽ lu&ocirc;n c&oacute; thể ngắm nh&igrave;n vẻ đẹp tr&agrave;n đầy cảm hứng của quan cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nơi đ&acirc;y.</p><p>N&uacute;i Azuma-Kofuji&nbsp;vốn dĩ l&agrave; một ngọn n&uacute;i lửa đang hoạt động. Vẻ ngo&agrave;i của ngọn n&uacute;i n&agrave;y c&oacute; n&eacute;t c&acirc;n xứng đầy l&ocirc;i cuốn, tựa như một chiếc n&oacute;n mềm mại. Ch&iacute;nh v&igrave; những đặc điểm kinh điển n&agrave;y m&agrave; n&oacute; được đặt t&ecirc;n l&agrave; Kofuji, hay Fuji nhỏ, theo ngọn n&uacute;i biểu tượng của Nhật Bản.&nbsp;</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/1%2816%29.jpg" /></p><p>V&Igrave; l&agrave; v&ugrave;ng đất của n&uacute;i lửa, khu vực xung quanh n&uacute;i c&oacute; rất nhiều suối nước n&oacute;ng v&agrave; l&agrave; một điểm du lịch nổi tiếng cho những ai muốn t&igrave;m kiếm sự thư gi&atilde;n. N&oacute; cũng l&agrave; một điểm đến tuyệt vời cho những người quyết định l&aacute;i xe qua khu vực n&agrave;y bởi Bandai-Azuma Skyline t&igrave;nh cờ nằm ngay dưới ch&acirc;n miệng n&uacute;i lửa của N&uacute;i Azuma-Kofuji. Chỉ cần một chuyến đi bộ ngắn để l&ecirc;n được đến miệng n&uacute;i lửa v&agrave; c&ograve;n rất nhiều con đường m&ograve;n tuyệt vời kh&aacute;c trong khu vực.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/5%2821%29.jpg" /></p><p>Gần miệng n&uacute;i lửa, dọc theo đường đi, c&oacute; một trạm dừng ch&acirc;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; B&atilde;i đỗ xe Jododaira, nơi cung cấp th&ocirc;ng tin, c&aacute;c m&oacute;n ăn nhẹ v&agrave; b&atilde;i đậu xe. Đ&acirc;y l&agrave; nơi ho&agrave;n hảo để nghỉ ngơi v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một trong nhiều tuyến đường đi bộ ngắn gi&uacute;p thư gi&atilde;n cơ bắp của bạn sau&nbsp; một chuyến đi xe d&agrave;i.&nbsp;</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/4%2816%29.jpg" /></p><p>Đi bộ một v&ograve;ng quanh miệng n&uacute;i lửa N&uacute;i Azuma-Kofuji trong khoảng 40 ph&uacute;t ,nếu gặp may, bạn sẽ được ngắm nh&igrave;n những khung cảnh đẹp tuyệt vời của Th&agrave;nh phố Fukushima, N&uacute;i Bandai, v&agrave; khu vực Urabandai. Nhưng h&atilde;y cẩn thận khi di chuyển bởi v&igrave; mặt đất c&oacute; thể kh&ocirc;ng bằng phẳng v&agrave; thậm ch&iacute; trơn trượt v&agrave;o những ng&agrave;y thời tiết xấu.</p><p>N&uacute;i mở cửa từ m&ugrave;a xu&acirc;n đến m&ugrave;a thu h&agrave;ng năm.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/bandai-azuma-skyline/189">Bandai-Azuma Skyline</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/jododaira-visitor-center/201">Jododaira</a></p>

Bandai-Azuma Skyline
Cảnh quan tự nhiên

Bandai-Azuma Skyline

<p>Đ&acirc;y l&agrave; một con đường ngắm cảnh c&oacute; thu ph&iacute; k&eacute;o d&agrave;i từ Suối Nước N&oacute;ng Takayu, Th&agrave;nh phố Fukushima đến đ&egrave;o Tsuchiyu, đem lại g&oacute;c nh&igrave;n to&agrave;n cảnh khu vực rộng lớn n&agrave;y.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/1%286%29.jpg" /></p><p>G&oacute;c nh&igrave;n ngoạn mục trải d&agrave;i suốt cung đường c&oacute; độ cao 1,350 m&eacute;t, thu h&uacute;t rất nhiều du kh&aacute;ch quay lại hết lần n&agrave;y đến lần kh&aacute;c . Bandai-Azuma Skyline c&ograve;n được bầu chọn l&agrave; một trong 100 Con đường Tuyệt vời nhất ở Nhật Bản.</p><p>Dọc theo con đường l&agrave; 8 danh lam thắng cảnh được đặt theo t&ecirc;n của nh&agrave; văn Nhật Bản nổi tiếng Yasushi Inoue. Con đường n&agrave;y cũng băng qua Cao nguy&ecirc;n Jodo Daira v&agrave; <a href="https://fukushima.travel/vn/destination/mt-azuma-kofuji/22">N&uacute;i Azuma Kofuji</a>. V&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, du kh&aacute;ch c&oacute; thể ngắm hoa cũng như trải nghiệm khung cảnh m&ugrave;a đ&ocirc;ng từ &ldquo;<a href="https://fukushima.travel/vn/destination/bandai-azuma-skyline-snow-corridor/14">Cung đường Tuyết</a>&quot;.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/2140994-adumashouhuziyukinokabe.jpg" /></p><p>Khi h&egrave; tới, Nemoto Shakunage (Rhododendron brachycarpum), một giống hoa hồng v&ugrave;ng n&uacute;i cao, v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y v&ugrave;ng n&uacute;i kh&aacute;c ph&ocirc; b&agrave;y vẻ đẹp rực rỡ đầy m&agrave;u sắc, mới mẻ v&agrave; xanh tươi. Thu về, khi gh&eacute; qua cung đường n&agrave;y, những t&aacute;n l&aacute; đỏ v&agrave; v&agrave;ng sẽ l&agrave;m bạn cho&aacute;ng ngợp.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/09_MG_4925.jpg" /></p><p>Mỗi m&ugrave;a con đường n&agrave;y lại c&oacute; một vẻ đẹp rất ri&ecirc;ng, những ai gh&eacute; qua sẽ được trải nghiệm kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t l&agrave;nh v&agrave; bầu trời trong xanh tuyệt vời của v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n.</p><p>Khung cảnh n&agrave;y chỉ c&oacute; thể bắt gặp v&agrave;o một v&agrave;i thời điểm ri&ecirc;ng biệt trong năm, v&agrave; bạn c&oacute; thể trải nghiệm c&aacute;i nh&igrave;n từ tr&ecirc;n cao như một vị thần khi những đ&aacute;m m&acirc;y x&agrave; xuống gần mặt đất theo gi&oacute;.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/jododaira-visitor-center/201">Jododaira</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/bandai-azuma-lake-line/190">Con đường dọc hồ Bandai Azuma</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/mt-azuma-kofuji/22">N&uacute;i Azuma-Kofuji</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/bandai-azuma-skyline-snow-corridor/14">&ldquo;H&agrave;nh lang tuyết trắng&rdquo; của Tỉnh Fukushima (Bandai-Azuma Skyline)</a></p>

Lễ Hội Tuyết Tadami
Sự kiện

Lễ Hội Tuyết Tadami

<p>C&aacute;c t&aacute;c phẩm đi&ecirc;u khắc tuyết từ lớn đến nhỏ được đặt tại vị tr&iacute; trung t&acirc;m ở lễ hội tuyết địa phương th&uacute; vị n&agrave;y.</p><p>H&atilde;y thử c&aacute;c m&oacute;n ăn địa phương v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c m&oacute;n đồ thủ c&ocirc;ng truyền thống được sản xuất ở địa phương tại Lễ Hội Tuyết Tadami Furusato. Khi m&agrave;n đ&ecirc;m bu&ocirc;ng xuống, bạn sẽ được chi&ecirc;m ngưỡng c&aacute;c t&aacute;c phẩm đi&ecirc;u khắc tuyết được thắp s&aacute;ng đẹp lộng lẫy. Khung cảnh n&agrave;y tr&ocirc;ng c&ograve;n tuyệt vời hơn thế nữa khi được bao quanh bởi &aacute;nh s&aacute;ng của ph&aacute;o hoa trong hai đ&ecirc;m thứ bảy v&agrave; chủ nhật.</p>

Top